بیماری پولک پودری

بیماری پولک پودری نوعی بیماری نادر است که عامل ان باکتری باسیلوی پولویفاشینس معرفی شده است.این باکتری نیز تولید اسپور یا هاگ نموده و حداکثر رشد ان در 45 درجه سانتی گراد است.این بیماری تنها به نوزادان جوان حمله میکند و پولکهایی که از نوزادان مرده حاصل میشود پودری و تردتر از پولکهای لوک امریکایی و اروپایی است. رنگ این پولکها از قهوه ای روشن تا زرد تغییر میکند و از کف سلول تا سقف کشیده میشود که در صورت برداشتن پودر میشوند. نام بیماری هم از همین ویژگی گرفته شده است.سرپوش سلولها در این بیماری نیز سوراخ میشود. احتمالا این بیماری دارای  زندگی مسالمت امیز با زنبورها می باشد و تحت شرایط استرس این عامل بیماری زا میشود.                                                                                 

error: Content is protected !!