بیماری نوزادان سنگی

بیماری نوزادان سنگی نوعی بیماری قارچی است و توسط قارچی از جنس (Asper gillus) تولید می شود. هم نوزادان و هم حشرات کامل را مبتلا می کند. قارچهای اسپرژیلوس فلاووس و در برخی مواقع اسپرژیلوس فومیگاتوس هم لارو و هم زنبور عسل بالغ را مبتلا کرده و نابود میسازد.

علائم بیماری:

لاروها وشفیره ها ممکن است در حجرات باز و یا بسته مرده و در داخل حجرات به صورت اجسام مومیائی شده و سخت در می آید. لاروهای آلوده ابتدا کرک دارو سفید رنگ و سپس  به  قهوهای روشن و یا زرد متمایل به سبز تبدیل شده و کاملا سخت می شوند.


نحوه انتشار:

انتشار اینبیماری از یک کلنی به کلنی دیگر از طریق عملیات زنبورداری از جمله جابه جائی شانها، تغذیه عسل و ادغام كردن كلني ها وغیره از کلنی های آلوده به کلنی های سالم انجام می‌گیرد.

درمان:

تا به حال هیچ روش درمانی برای بیماری نوزادان سنگی شناخته نشده است اما در موارد شدید الودگی سوزاندن زنبورها و شانها و همه محتویات کندو و همچنین ضد عفونی کردن کندو تنها راه چاره می باشد. عسل کندوهای الوده به بیماری نوزادان سنگی برای انسان قابل استفاده نمی باشد. تعدادی از محققین در یافته اند که با دود دادن شانها با اکسید اتیلن  به مدت 15 دقیقه در دمای 22 درجه سانتیگراد میتوان قارچ اسپرژیلوس فلاووس را نابود کرد. همچنین داروهای نیستاتین و تیابندازول بر قارچ مذکور موثر هستند.

error: Content is protected !!