زنبورسرخ ژاپنی

نام فارسی: زنبورسرخ ژاپنی
نام علمی: Vespa Mandarinia
نام انگلیسی: Asian giant Hornet
این واسپ یکی از قویترین و خطرناکترین صیادان زنبور عسل در قاره آسیاست که هجوم آنها به کلنی های زنبور عسل و سایر واسپ‌‌‌ها به صورت دسته جمعی میباشد برای این منظور زنبور شناسایی کننده با علامت گذاری سایر نیروهای خود را ترغیب به حمله میکنند . البته دفاع زنبور عسل آسیایی در مقابل این زنبور بسیار جالب است چنانچه زنبور وحشی شناسایی کننده یا پیش قراول توسط زنبور عسل شناسایی شود زنبور عسل ها این زنبور را احاطه میکنند و با ایجاد گرما دمای بدن زنبور وحشی را به 47 درجه سانتی گراد میرسانند که این دما برای زنبور وحشی مرگ آور بوده و باعث مرگ آن میشوند . زنبور عسل اروپایی نیز با در بر گرفتن زنبور وحشی و نیش زدن آن از خود دفاع میکنند . ولی چنانچه زنبور عسل نتواند زنبور شناسایی کننده را از بین ببرد و سایر کلنی سر برسند با بودن 200 تا 250 زنبور وحشی یک کلنی 5 تا 10 هزار عدد از بین خواهد رفت این زنبورها مانند گلادیاتورها وحشی و قدرتمند هستند. نیش این زنبور ترسناک 6 میلی‌متر طول دارد و دارای مواد شیمیایی است که می‌تواند گوشت انسان را در خود حل کرده و متلاشی کند، کسانی که تجربه گزیده شدن توسط این حشره را دارند، درد نیش آن را مانند فرو رفتن یک میخ داغ در بدن توصیف کرده اند.

error: Content is protected !!