زنبورهاوک

نام فارسی: زنبور رتیل خوار- زنبور هاوک

نام علمی: Pompilidae

نام انگلیسی: Vespa tarantula hawak

زنبور هاوک به زنبور رتیل خوار مشهور است  این زنبور شکارچی کلنی های زنبوران مخملی است و از نوزادان زنبور عسل نیز تغذیه کرده و آنها را به یغما می‌برد. زنبورهای وحشی عنکبوتی تیره‌ای از راسته پرده بالان هستند. این تیره دارای ۶ زیرخانواده است که مجموعا ۵۰۰۰ گونه دارد. زنبورهای وحشی عنکبوتی در سرتاسر جهان پراکنده هستند دلیل شهرت زنبور هاوک به زنبور رتیل خوار این است که این زنبور جهت تغذیه لاروهای خود از بدن رتیل و سایر حشرات بزرگ استفاده می‌کند و با فلج کردن رتیل لاروهای خود را در بدن آن می‌گذارد تخم تبدیل به لارو شده و شروع به خوردن عنکبوت فلج شده می کند. لارو برای زنده نگه داشتن عنکبوت تا جای ممکن (به احتمال زیاد هفته ها) از بافت های غیرضروری تغذیه می کند . نیش این زنبور بسیار دردناک میباشد. توصیه شده است اگر این زنبور شما را نیش زد،  جهت حفظ از نیشهای بیشتر فقط دراز بکشید و فریاد بزنید.

error: Content is protected !!