زنبور قرمزشرقی

نام فارسی: زنبور قرمزشرقی

نام علمی: Vespa Orientalis

نام انگلیسی: Oriental Hornet

زنبور قرمزشرقی جز مشهورترین زنبورهاست و در ایران به زنبور قرمز ،زنبور خرمایی ، خر زنبور ،زنبور گاوی مشهور است و بدلیل سازگاری آن دراکثر نقاط ایران و دنیا پراکنده است رنگ آن قرمز مایل به قهوه ای با نوارهای زرد رنگ میباشد این حشره نیز مانند سایر واسپها شکارچی حشرات میباشد و از دشمنان اصلی زنبور عسل است. مانند بسیار از زنبور های قرمز ملکه زمستان گذرانی میکند و تا به دنیا آمدن اولین افراد کلنی از لاروا و تخمها مراقبت میکند  کلنی این نوع زنبور از اواسط فصل بهار تا اواسط پاییز فعال میباشد.

error: Content is protected !!