زنبور قرمز اروپایی

نام فارسی: زنبور قرمز اروپایی

نام علمی: Vespa Crabro

نام انگلیسی: European Hornet

این زنبورها جز درشترین و قویتری زنبورهای اجتماعی هستند اندازه کارگر آن بین 18 تا 25 میلیمتر است ، زنبور قرمز اروپایی شکارچی بوده و از حشرات تغذیه میکنند البته از شهد گلها و صمغ بعضی از درختان نیز جهت تغذیه خود و لاروهایشان استفاده میکنند این زنبور در شب نیز قادر به پرواز بوده و شرایط آب و هوایی کمتر بر روی زندگی آن تاثیر میگذارد لازم به یاد آوری است با توجه اینکه این زنبور قادر به پرواز در شب میباشد چنانچه قصد از بین بردن آنها را داشته باشید باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنید زیرا زنبوران گارد محافظ کندو در همه حال از تمامیت کنده محافظت میکنند . در اواسط پاییز بدلیل کم شدن غذا و همچنیین دسترسی به صید این زنبور ضعیف شده و در نهایت کلنی از بین خواهد رفت و ملکه زمستان گذرانی خود را شروع خواهد کرد.

error: Content is protected !!