سوسک تاول زا

سوسک تاول زا از راسته قاب بالان و ار خانواده ملوئدها بوده که از آن7500 گونه شناخته شده وجود دارد. که چهار گونه از هشت گونه آن که آفت زنبور عسل هستند از آفات جدی به شمار می آیند. برخی از  انواع سوسک هنگام پدافندی مواد شیمیایی تاول زا بیرون می دهند و از این جهت شبیه استافیلیند ها (دراکولا) هستند ولی از نظر قیافه خیلی فرق دارند.

برخی سیستم آپوسماتیسم  Aposematism  رنگ دارند. یعنی رنگهای اخطار دهنده که نشان از تاول زا بودن آنهاست.

برخی از سیستم تقلیدی مولر  Müllerian mimicry بهره می برند که از نام فریتز مولر آلمانی در 130 سال پیش گرفته شده است یعنی چند حشره زیان آور سیستم تقلیدی برابر داشته باشند.

(برخی سیستم تقلیدی باتزین Batesian mimicry دارند یعنی بی ضرر هستند ولی از گونه های مضر در  رنگ و طرح تقلید می کنند.)

 برای زنبورداران بدون شک سوسک تاول زا یا سوسکهای روغنی حائز اهمیت می باشد. شکل سوسکهای تاول‌زای آفت زنبور عسل در مراحل مختلف لاروی تغییر میکند. بیشتر لاروهای این حشره مانند لاروهای زنبوران و پروانه ها دارای چهار مرحله زندگی هستند و با پوست اندازی های متعدد در مرحله لاروی به راحتی رشد کرده و بزرگ می شوند.لاروهای سوسکهای جنس ملوئه انگل واقعی زنبوران عسل هستند.این لارو در این مرحله از زندگی خود سطح بدن زنبور را سوراخ کرده تا مواد غذایی را از خون زنبور بگیرد معمولا دو نوع ضایعه توسط گونه های ملوئه ایجاد می شود . نوع اول شامل شکار و تغذیه از تخم  یا لارو زنبوران می باشد و نوع دوم که توسط برخی گونه‌های ملوئه ایجاد می شود ضایعات ناشی از خونخواری است. زنبور الوده به طور ناگهانی میمیرد و لارو ملوئه زنبور مرده را ترک کرده و به زنبور بالغ دیگری حمله می کند .خسارات ناشی از تغذیه سوسکها از زنبوران بسیار زیاد است به نحوی که به هنگام حمله انها توده هایی از زنبوران مرده را در مدخل ورودی میتوان مشاهده کرد. 

  کنترل:

کندوهای قوی میتوانند به طور طبیعی از عهده تعداد زیادی از لاروهای حشرات جنس ملوئه که به طور معمول در کندوها وجود دارند بر آیند. در بعضی از نقاط نفتالین برای مبارزه با این انگل استفاده شده است. 

error: Content is protected !!