شکارچیان زنبورعسل

شکارچیان زنبورعسل

  • شکارچیان عمده رنبور عسل مانند پرندگان رنبورخوار میباشد، زنبور خوار ها در سراسر  مناطق گرمسیری یافت می شوند. بیشتر گونه های این پرندگان به صورت منطقه ای مهاجرت می کنند. اکثریت این پرندگان از زنبور عسل به عنوان غذا استفاده می کنند.
  • شکارچیان غیر عمده مانند دارکوبها(سبز و زنگارنگ) این گروه از پرندگان خانواده وسیعی دارند که بیشتر انها مهاجرند. دو گونه انها تحت عنوان دارکوب سبز و دارکوب رنگارنگ در بسیاری از کشورهای جهان از افات غیر عمده زنبور عسل تلقی میشوند.
  • سایر شکارچیان شامل
  • بسیاری از پرندگان که از زنبور عسل تنها به عنوان قسمتی از از جیره غذایی خود استفاده می کنند که از میان انها می توان به اردکها  و پرستوها و گنجشکها اشاره نمود.همچنین در این گروه میتوان از دوزیستان ، پستاندارانی مانند موشها ،جوجه تیغی ها و خرسها و … را نام برد.

error: Content is protected !!