زنبورخوار هندی

زنبورخوارهندی

نام فارسی: زنبورخوارهندی

نام علمی:  Coracias benghalensis

نام انگلیسی  Indian Roller : 

  پراکندگی :

زنبورخوارهندی از خانواده سبزه قبا‌ها بوده و غذای عمده آن راحشرات تشکیل میدهد.

مشخصات ظاهری:

این پرنده 30 سانتیمتر طول دارد و در هر دوره سنی از سایر سبز قباها به واسطه جثه حجیم تر، رنگ فیروزه ای و بنفش ودم ( به جز پرهای میانی دم) با انتهای مشخص آبی‌تر( هنگام گستردگی) مشخص می شود. انتهای شاهپرهای بال به طور مشخصی سیاه است. در حالت نشسته، اندکی از بالای گلو سفید  بقیه گردن و سینه قرمز قهوه ای (در سبز قبا آبی فیروزه‌ای است) ، تارک سبز زیتونی، زیر تنه آبی فیروزه ای و منقار کلفت و بزرگ به رنگ سیاه دیده می شود که انتهای آن اندکی قلاب مانند است. رفتار شبیه سایر سبز قباهاست.

زیستگاه :

این پرنده در مناطق باز با بوته ها و درخت های پراکنده، زمین کشاورزی و نخلستان ها به سر برده و در سوراخ تنه ی درختان آشیانه می سازد . در ایران بومی و فراوان است و بیشتر در مناطق جنوبی کشور دیده می شود.

error: Content is protected !!